Tudor Arghezi, la moartea lui Gheorghiu-Dej

Tudor Arghezi, “adio”, în “Tribuna”, anul IX, nr. 12 (425), 1965. Articolul a fost publicat și în “Scânteia” (an XXXIV, nr. 6566, 22 martie 1965, p. 1), reprodus de alte oficiase ale PCR. „Condeiule al meu de mângâieri, de consolări și reverie, fă-te om, fă-te țară, fă-te popor, pune-ți sarică de spini și plângi la […]

Citește mai mult

Nestor Ignat, la moartea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Nestor Ignat, “Înalt exemplu pentru presa noastră comunistă”, în revista “Presa noastră”, nr 106-107, 1965. „Împreună cu un întreg popor și noi, ziariștii, am fost cutremurați de o durere din cele mai adânci: ne-a părăsit pentru totdeauna omul care, cu înțelepciune și fermitate a stat necurmat, decenii de-a rândul, în fruntea luptei partidului pentru făurirea […]

Citește mai mult

Radu Beligan, la moartea lui Gheorghiu-Dej: „E o despărțire tristă, grea, amară”

Radu Beligan “Omagiul nostru”, în revista “Teatru”, aprilie 1965 „E o despărțire grea, amară! Până mai ieri ne umplea inimile de bucurie zâmbetul luminos al tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej. Îl simțim şi acum, în continuare, alături de noi, căci temeliile teatrului românesc şi ale întregii noastre arte noi au drept ctitor partidul, înțeleapta sa conducere, îndrumarea […]

Citește mai mult

Mihail Sadoveanu, răvășit de durere la moartea lui Stalin

Mihail Sadoveanu, “Marele geniu al omenirii progresiste”, în Scânteia, 7 martie 1953. „Marele Iosif Vissarionovici Stalin a închis ochii. Vestea adormirii lui a străbătut pământul, fulgerând inimile tuturor oamenilor muncii. Veste de cumplită durere, ca pentru cel mai bun părinte și cel mal înțelept tovarăș; veste în stare să ne covârșească și să ne înfrângă […]

Citește mai mult